Thailife Smart Partner by SMART Agent Group

เราคือกลุ่มตัวแทนคุณภาพ ขายประกันชีวิต จากไทยประกันชีวิต ที่ทำงานอย่างมืออาชีพ เน้นการเติบโตของทีมงานเป็นสำคัญ ด้วยระบบการฝึกอบรมอย่างเข้มงวด มีเครื่องมือรองรับการขาย การบริหารข้อมูลลูกค้าและทีมงานผ่านเว็บไซต์ ที่คุณสามารถทำงานที่ไหนก็ได้ พร้อมสอนการสร้างตลาดลูกค้าใหม่และทีมงานใหม่ ผ่านการตลาดออนไลน์

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของอาชีพตัวแทน ทีมงานของเรารับรางวัล เวทีแห่งเกียรติยศของไทยประกันชีวิต

สมาชิกระดับผู้บริหาร รับรางวัลเกียรติยศแห่งปีของไทยประกันชีวิต
คุณสิริกร สวิตตานุวัฒน์ รับรางวัลเกียรติยศแห่งปี ระดับศูนย์ อันดับ 1 ของไทยประกันชีวิต
เวทีแห่งเกียรติยศของไทยประกันชีวิต

สมาชิกระดับผู้บริหารของ SMART Agent Group

ผู้จัดการภาค อาวุโส ธัญยธรณ์ วัฒนพลไพศาล

ผู้จัดการภาค อาวุโส ธัญยธรณ์ วัฒนพลไพศาล

ผู้จัดการภาคสาขาบางนา ดูแลด้านการขายให้กับทีมงาน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยประสบการณ์ในงานกว่า 22 ปี พร้อมที่จะสร้างความรู้ดีให้กับทีมงาน
ผู้จัดการภาค อาวุโส ธิติวัฒน์ วัฒนพลไพศาล

ผู้จัดการภาค อาวุโส ธิติวัฒน์ วัฒนพลไพศาล

ผู้จัดการภาคสาขาบางนา ดูแลตัวแทนใหม่เพื่อให้เติบโตเป็นผู้บริหาร และดูแลทีมงาน (ขาย-สร้าง-อบรม) ผ่านระบบออนไลน์

ทีมงาน SMART Agent Group

ส่วนหนึ่งของทีมงาน SMART Agent Group ตัวแทนคุณภาพจากไทยประกันชีวิต
ผู้จัดการภาค อาวุโส ธิติวัฒน์ วัฒนพลไพศาล
ธิติวัฒน์ วัฒนพลไพศาล
SMART Agent Group
ผู้จัดการภาค อาวุโส
ผู้จัดการภาค อาวุโส ธัญยธรณ์ วัฒนพลไพศาล
ธัญยธรณ์ วัฒนพลไพศาล
SMART Agent Group
ผู้จัดการภาค อาวุโส
ผู้บริหารศูนย์ สายพิน ขุนบรรเทา
สายพิน ขุนบรรเทา
SMART Agent Group
ผู้บริหารศูนย์
ผู้บริหารศูนย์ จีรวรรณ อจิรภาส์
จีรวรรณ อจิรภาส์
SMART Agent Group
ผู้บริหารศูนย์
ผู้บริหารศูนย์ ฐิติวรดา ปรีชาอมรกุล
ฐิติวรดา ปรีชาอมรกุล
SMART Agent Group
ผู้บริหารศูนย์
ผู้บริหารศูนย์ จิราภรณ์ คชสง่า
จิราภรณ์ คชสง่า
SMART Agent Group
ผู้บริหารศูนย์
ผู้บริหารศูนย์ ธีระศักดิ์ แสนประเสริฐ
ธีระศักดิ์ แสนประเสริฐ
SMART Agent Group
ผู้บริหารศูนย์
ผู้บริหารศูนย์ วรนุชจันทร์สมดี
วรนุช จันทร์สมดี
SMART Agent Group
ผู้บริหารศูนย์
ผู้บริหารศูนย์ ดนัย วรเลิศชัยฤทธิ์
ดนัย วรเลิศชัยฤทธิ์
SMART Agent Group
ผู้บริหารศูนย์
ผู้บริหารศูนย์ ทักษิณ พูลโชคทวี
ทักษิณ พูลโชคทวี
SMART Agent Group
ผู้บริหารศูนย์
ผู้บริหารศูนย์ พงศ์ศักดิ์ ภาแกดำ
พงศ์ศักดิ์ ภาแกดำ
SMART Agent Group
ผู้บริหารศูนย์
ผู้บริหารหน่วย ประมวล ชัยศิริ
ประมวล ชัยศิริ
SMART Agent Group
ผู้บริหารหน่วย