วางแผนดีตั้งแต่ต้นปี ก็สบายใจเรื่องลดหย่อนภาษีได้ยาวๆ

ไทยประกันชีวิต มันนี่ ฟิต เวลท์ตี้ 12/6 (มีเงินปันผล)

รับเงินคืนระหว่างสัญญาทุกปี*
ตลอดสัญญารับเงินคืน 632%**
คุ้มครองชีวิตสูงถึง 600%
ลดหย่อนภาษีได้สูง 100,000 บาท***
พร้อมรับเงินปันผลระหว่างสัญญาและเมื่อครบกำหนดสัญญา (ถ้ามี)
 

สนใจแบบประกันนี้ โทร 094-746-5939
หรือฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

 กรอกข้อมูล สนใจทำประกันชีวิต


*รับเงินคืน 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1-4
รับเงินคืน 3% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 5-8
และรับเงินคืน 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 9-11
**ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
***ตามที่กรมสรรพากรกำหนด