ประโยชน์ 5 ด้านของการทำประกันชีวิต คืออะไร ?

เปิดอ่าน: 3,182     บทความน่ารู้ วันที่: 08 พ.ค. 2565     แก้ไข: 08 พ.ค. 2565     เปิดอ่าน: 3,182     บทความน่ารู้

ประโยชน์ของการทำประกันชีวิต แบ่งออกได้เป็น 5 ด้านหลักๆ ได้แก่

 

1. การให้ความคุ้มครอง และบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัว

คุ้มครองรายได้ และช่วยบรรเทาปัญหาทางการเงิน หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับครอบครัว หากมีใครต้องจากไปก่อนวัยอันควร
 

2. การสร้างความมั่นคงของชีวิต

หากเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล ก็ไม่ต้องควักเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองเต็มจำนวน หรืออาจจะไม่ต้องจ่ายเลย และได้เงินทดแทน หรือเงินชดเชยรายได้ กรณีที่ไม่สามารถทำงานได้

3. การออม

เหมือนเป็นการออมเงินในรูปแบบหนึ่งในลักษณะกึ่งบังคับ เพราะต้องจ่ายเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ แต่อาจมองว่าเป็นการสร้างวินัยในการออมก็ได้ และเมื่อครบกำหนดสัญญา ก็จะได้เงินคืนตามเงื่อนไข
 

4. การได้สิทธิ-ประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันที่จ่าย สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้
 

5. การเป็นที่พึ่งยามฉุกเฉิน

มีเหตุฉุกเฉิน จำเป็นต้องใช้เงิน ก็สามารถกู้เงินจำนวนหนึ่งตามเงื่อนไขจากกรมธรรม์ของตัวเอง เพื่อเอาไปใช้จ่ายได้ ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ
อ้างอิง : ขอบคุณเพจ Fin & Ins