ครูต๊ะ ตอบปัญหาภาษี
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
กรณี: ผู้รับเหมา รายได้เกิน 1.8 ล้าน โดนสรรพากรปรับภาษี ทำอย่างไรดี?

...........................
 รบกวนสอบถามค่ะ
- แฟนน้องสาวรับเหมาเดินสายไฟเงินผ่านบัญชีเกินล้านแปด
- แต่ในนั้นเป็นเงินค่าแรงของคนงานเสียส่วนมาก
- แต่การจ่ายคนงานเป็นการกดเงินสดมาจ่าย
- ไม่มีสลิปเงินเดือน เขียนบันทึกเองด้วยลายมือ
- แบบนี้คือยังไง ก็ต้องจ่ายใช่มั้ยคะ
 มันไม่ยุติธรรมเลย ใครพอมีข้อแนะนำบ้างมั้ยคะ
 
................................ 
ครูต๊ะตอบปัญหาภาษี
................................

 กรณีเงินได้จากการรับเหมาเดินสายไฟ หากผู้รับเหมาเป็นผู้จัดหาสัมภาระสำคัญนอกจากเครื่องมือ เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(7) ผู้มีเงินได้จะต้องเสียภาษีอยู่ 2 รายการคือ
 
 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ตัวอย่างเช่น เพื่อนของคุณมีรายได้รวมตลอดปี 2,000,000 บาท คำนวณภาษีเงินได้ฯ ดังนี้
(1) เพื่อนของคุณมีรายได้ รวมตลอดปี = 2,000,000 บาท
(2) หัก ค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย 60% = 1,200,000 บาท
(3) คงเหลือ 800,000 บาท
(4) หักลดหย่อนส่วนตัว = 60,000 บาท (สมมุติว่าไม่มีลดหย่อนอื่นใดอีก)
(5) คงเหลือเงินได้สุทธิ = 740,000 บาท (คำนวณภาษีอัตราก้าวหน้า)
(6) ดังนั้น จึงต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา = 63,500 บาทครับ
 
 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
กรณีที่ เพื่อนของคุณมีเงินได้ตลอดปีเกินกว่า 1,800,000 บาท ก็มีหน้าที่ที่จะต้องจดทะเบียนผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย และเสียภาษีในอัตรา 7% ของเงินได้ส่วนที่เกิน 1,800,000 บาทนี้เป็นต้นไปครับ
 
***จากกรณีข้างต้น***
 ในทางกฎหมายถือว่า ความผิดสำเร็จแล้ว นั่นคือ คุณมีรายได้และต้องเสียภาษีให้ถูกต้องทั้ง 2 รายการ ไม่เสียไม่ได้ครับ โดยต้องชำระภาษี อีกทั้งยังมีเบี้ยปรับและเงินเพิ่มอีกด้วย ดังนี้
1. ภาษีที่ต้องชำระ – ในส่วนนี้เพื่อนของคุณต้องชำระให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ ครับ
2. เงินเพิ่ม (เหมือนต้องเสียดอกเบี้ยนั่นแหละครับ) อัตรา 1.5% ต่อเดือน นับจากเดือนสุดท้ายที่กฎหมายกำหนดไว้ให้เสียภาษี ส่วนนี้ก็ไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ เช่นกันครับ
3. เบี้ยปรับ – กรณีที่สรรพากรออกหมายเรียก สรรพากรอาจคิดเบี้ยปรับได้อีก 1-2 เท่าของเนื้อภาษีที่คุณไม่ได้เสียหรือหลีกหนีไม่เสีย ในส่วนนี้อาจขอความกรุณาให้งดหรือลดได้ครับ โดยต้องเข้าเงื่อนไขว่า
- เราไม่ได้มีเจตนาจะหลีกหนีไม่เสียภาษี
- เราให้ความร่วมมือด้วยดีกับสรรพากรครับ
 
คำแนะนำคือ
1. ทางออกที่ดีที่สุดคือ เข้าไปพูดคุยดี ๆ กับเจ้าพนักงานประเมินครับ 
2. ขอผ่อนชำระภาษีที่ต้องจ่ายครับ
3. วางแผนเรื่องกิจการใหม่ เพื่อให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายและภาษีอากร เช่น
- การจัดเก็บเอกสารประกอบรายจ่ายตามจริงที่เกิดขึ้น
- การยื่นเสียภาษีตามกำหนดเวลา เป็นต้น
 
ขอย้ำว่า ทางที่ดีที่สุดคือ พูดคุยขอความกรุณาจากสรรพากรครับ
 ขอบคุณบทความดีๆ จาก ครูต๊ะ ครูภาษี
................
ถ้าชอบก็กดปุ่ม "ถูกใจ"
ถ้าใช่ก็กดปุ่ม "แชร์"
อ้างอิง : เพจครูต๊ะ กะ ภาษี