ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) คืออะไร ?

เปิดอ่าน: 3,796     บทความน่ารู้ วันที่: 17 ม.ค. 2565     แก้ไข: 06 ก.ค. 2565     เปิดอ่าน: 3,796     บทความน่ารู้

ทำประกันคุ้มครองเลยไหม?

เจ็บป่วยอะไรบ้างที่มีระยะเวลารอคอย?

ซึ่งเป็นคำถามยอดฮิตของคุณลูกค้าก่อนตกลงทำประกันสุขภาพ..!!

ระยะเวลารอคอย คือระยะเวลาที่ผู้ซื้อประกันยังเคลมประกันไม่ได้ จะเริ่มนับจากวันที่ได้รับความคุ้มครอง (กรมธรรม์อนุมัติ) มีไว้เพื่อรอดูว่ามีการเจ็บป่วย ก่อนทำประกันหรือไม่
จริงๆ แล้ว ก็จะมีรายละเอียดยิบย่อยเกี่ยวกับระยะเวลารอคอยตามแต่ละประกันจะกำหนด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็มักจะมีระยะเวลารอคอยมาตรฐานอยู่ ซึ่งรายละเอียดดังนี้
.

การทำประกันสุขภาพ

มีระยะเวลารอคอย แบ่งออกเป็น 4 ช่วง คือ
อุบัติเหตุคุ้มครองทันที
รอคอย 30 วัน สำหรับโรคทั่วไปที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ ทั้ง IPD (ผู้ป่วยในที่แอดมิทในโรงพยาบาล) และ OPD (ผู้ป่วยนอกที่รับยาแล้วกลับบ้าน)
ประกันโรคร้ายแรง  มักจะระบุว่ามีระยะเวลารอคอยประมาณ 90 วัน สำหรับโรคเรื้อรังและโรคร้ายแรง เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง และโรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น
รอคอย 120 วัน สำหรับโรคต่อไปนี้
  1. เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
  2. ริดสีดวงทวาร
  3. ไส้เลื่อนทุกชนิด
  4. ต้อเนื้อหรือต้อกระจก
  5. การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์
  6. นิ่วทุกชนิด
  7. เส้นเลือดขอดที่ขา
  8. เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

โรคที่ไม่สามารถเคลมได้หลังทำประกันสุขภาพ เช่น
1. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร คลอดบุตร
2. โรคจิต โรคประสาท พิษสุราเรื้อรัง ติดยาเสพติด โรคหรืออาการที่ผิดปกติมาแต่กำเนิด
3. โรคที่เป็นมาก่อนการทำประกัน หรือโรคเรื้อรัง ที่ไม่ได้รักษาให้หายขาด
4. โรคเอดส์ กามโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
5. การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล
6. การตรวจความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทำเลสิค อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
7. การตรวจรักษาฟัน ยกเว้นกรณีจำเป็นอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
8. การตรวจรักษาหรือผ่าตัดเพื่อเสริมสวย การควบคุมน้ำหนักตัว
9. การฆ่าตัวตาย หรือพยายามฆ่าตัวตาย
10. การบาดเจ็บขณะขึ้นหรือลง หรือขณะอยู่ในอากาศยานที่ไม่ได้จดทะเบียน ไม่ได้เป็นสายการบินพาณิชย์
11. การปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ สงคราม รัฐประหาร กฎอัยการศึก จลาจล นัดหยุดงาน
หมายเหตุ: ในกรณีที่จะเคลมได้ ต้องนอนรักษาใน รพ. มากกว่า 6 ชั่วโมงขึ้นไป
อ้างอิง : ขอบคุณเครดิตภาพ: ภาคโต กาญจนบุรี