ที่สุดของความภาคภูมิใจ ไทยประกันชีวิต
กวาดรางวัลชั้นนำ ทั้งในประเทศและระดับโลก


 คุณไชย ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง โชว์ผลงานรางวัลที่ได้รับ จากหลากหลายสถาบัน ทั้งในประเทศและระดับโลกในปี 2563 รวม 23 รางวัล 
 
 ประกอบด้วยรางวัลด้านองค์กร 
 รางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
​ รางวัลด้านโฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม 
​ รวมถึงรางวัลด้านบุคคล สะท้อนศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
อ้างอิง : เพจไทยประกันชีวิต