หลายคนคงมีคำถาม บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) คือ บริษัทเดียวกันกับ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด หรือไม่ ที่นี่มีคำตอบ
วันนี้ ขออนุญาตนำเรื่องราว สิ่งที่เหมือนและแตกต่างมาเล่าสู่กันฟังนะครับ
.
สิ่งที่เหมือนกันคือมีคำว่า "ไทย" นำหน้าชื่อบริษัท
แต่ที่เหลือไม่เหมือนกันเลย ครับ
.

ไทยประกันภัย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด เดิมมีชื่อว่า บริษัท สยามประกันภัย จำกัด
.
เหตุผลที่เปลี่ยนคือ ในปี พ.ศ.2482 รัฐบาลไทยได้เปลี่ยนชื่อประเทศจาก ประเทศสยาม เป็น ประเทศไทย บริษัทฯ จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด” 
.
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อาคารไทยประกันภัย เลขที่ 34/3 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
.
ปัจจุบัน บริหารโดย คุณสมชัย สัจจพงษ์
สินค้าที่เสนอขายในตลาดเป็น สินค้าประกันภัย, ประกันภัยรถยนต์, ประกันภัยอุบัติเหตุ, ประกันภัยสุขภาพ(ปีต่อปี), ประกันภัยบ้าน
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.thaiins.com
.

ไทยประกันชีวิต

การประกันชีวิตต้องหยุดชะงักลงเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 บริษัทประกันชีวิตต่างชาติ ได้พากันปิดกิจการ และขนทรัพย์สิน กลับสู่ภูมิลำเนาเดิม ยังความเสียหายให้แก่ผู้เอาประกันในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง
.
ด้วยเหตุนี้คนไทย และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ของไทยในสมัยนั้น จึงได้รวมตัวกันก่อตั้งบริษัทประกันชีวิตของไทยขึ้น
.
เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2485 ภายใต้ชื่อ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด นับเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทย ที่มุ่งสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับครอบครัวคนไทย โดยมีคณะกรรมการ บริหารคือ พระยาชัยสุรินทร์ (ตาล บุนนาค)
.
ปัจจุบัน บริหารโดย คุณไชย ไชยวรรณ
กรรมการ/ประธานคณะกรรมการอำนวยการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด มหาชน
.
สินค้าของไทยประกันชีวิต : สินค้าประกันชีวิตเป็นหลัก
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.thailife.com
.
 สรุปได้ว่า ทั้งสองบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน แต่อย่างใด
อ้างอิง : ขอบคุณเพจ Wealth Engineer : วิศวกร ทางการเงิน