22 มกราคม วันก่อตั้งไทยประกันชีวิต

เปิดอ่าน: 526     บทความน่ารู้ วันที่: 25 ม.ค. 2564     แก้ไข: 26 เม.ย. 2564     เปิดอ่าน: 526     บทความน่ารู้
ตลอด 79 ปีที่ผ่านมา เรายืนหยัดดูแลเคียงข้างชีวิตคนไทยและสังคมไทยเสมอมา และพร้อมก้าวสู่การเป็นทุกคำตอบในทุกด้านของชีวิต

 HEALTH ส่งมอบสุขภาพที่ดี ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพที่ตอบทุกความต้องการ 
 WEALTH ส่งมอบความมั่งคั่งผ่านผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ เพื่อวางแผนสร้างความมั่นคงให้ชีวิตและอนาคต
 BETTER LIVES สร้างคุณค่าชีวิต ในฐานะแบรนด์ที่มุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้เห็นคุณค่าของทุกชีวิต

 รู้จักไทยประกันชีวิต คลิก https://bit.ly/2M3Zlzi
ครบรอบ 79 ปี ไทยประกันชีวิต คิด เคียงข้าง ทุกชีวิต
แก่นแท้ของประกันชีวิต คือ คุณค่าของความรัก คุณค่าของชีวิต คุณค่าของความเป็นมนุษย์