การยืนยันตัวตนอิเล็กทรอนิกส์ (E-KYC) สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยของข้อมูลในการทำธุรกรรมออนไลน์
.

รู้หรือไม่ E-KYC คืออะไร ?

E-KYC (Electronic Know Your Customer) คือ การยืนยันและพิสูจน์ตัวตนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย เพื่อคุ้มครองการทำธุรกรรมความเสี่ยงระดับปานกลางขึ้นไป
.

ทำไมต้องทำ E-KYC ?

การทำ E-KYC ช่วยป้องกันการแอบอ้างตัวตน และการโจรการกรรมข้อมูล เพราะมีระบบตรวจสอบ ทำให้ยากต่อการปลอมแปลง อีกทั้งยังช่วยรองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ลดภาระการเดินทางของลูกค้า และเพิ่มความสะดวกในการทำธุรกรรมครั้งต่อไป
.

ใครบ้างที่ต้องทำ E-KYC ?

E-KYC ใช้สำหรับการซื้อแบบประกันควบการลงทุน ที่มีความเสี่ยงปานกลาง ได้แก่
- Universal Life (UL)
- Unit Linked (UK)
.
และการซื้อประกันผ่านสื่อดิจิทัลแบบไม่พบตัวลูกค้า หรือ Digital Face to Face ได้แก่
- ผู้เอาประกันภัย อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
- ผู้ปกครอง กรณีผู้เอาประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- ผู้ชำระเบี้ย กรณีผู้เอาประกันภัย หรือผู้ปกครองไม่ได้เป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัย
.
โดยลูกค้าสามารถทำตาม ขั้นตอนการยืนยันตัวตน E-KYC ได้ง่ายๆ ด้วยตัวเองดังนี้
.
ขั้นตอนที่ 1 : คลิก Link ภายใน 6 ชั่วโมง ที่ได้รับจาก SMS หรืออีเมล เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ สำหรับการยืนยันตัวตน
ขั้นตอนที่ 2 : อัปโหลดหรือถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชน ด้านหน้า-หลัง ตามขั้นตอนในระบบ แล้วกดปุ่มยืนยันการใช้รูปภาพ เพื่อตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง
ขั้นตอนที่ 3 : ถ่ายรูปเซลฟี่ตัวเอง เพื่อตรวจสอบใบหน้า แล้วกดปุ่มยืนยันการใช้รูปภาพ
.
เพียงเท่านี้ ก็ยืนยันตัวตนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
รวดเร็ว มั่นใจ ปลอดภัย ด้วยระบบ E-KYC