ประกันออมสุดคุ้ม แผนออมเงิน...สั้น สร้างความมั่งคั่งให้ตนเองและครอบครัว ให้เงินคืนแน่นอน มีเงินก้อน ไม่ตรวจ และไม่แถลงสุขภาพ
 
1. แบบประกันออมทรัพย์ ผลตอบแทน (IRR) สูง 1.43-1.84% (ไม่ต้องเสียภาษี) (ขึ้นอยู่กับอายุ และจำนวนเงินเอาประกันภัย)
2. ชำระเบี้ยสั้น 2 ปี ระยะเวลาคุ้มครอง 3 ปี
3. ครบสัญญาให้เงินก้อนคืน 206% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
4. ให้ความคุ้มครอง สูงสุด 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
5. ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้
6. รับประกันตั้งแต่ อายุ 1 เดือน-80 ปี
7. ไม่ต้องตรวจ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
8. มีส่วนลดเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่ทุนประกันภัย 5 แสนบาทขึ้นไป
 

กำหนดรอบการขาย 14-31 ม.ค. 65
วงเงิน 200 ล้านบาท

แผนภาพผลประโยชน์และความคุ้มครอง

 

ตัวอย่าง แผนการออมปีละ 2 ล้าน ทั้ง 3 ช่วงอายุ

 

สนใจแบบประกันนี้ โทร  094-746-5939
หรือฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

 กรอกข้อมูล สนใจทำประกันชีวิต

 

ผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

ประกันชีวิต ทางเลือกใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการในรูปแบบกรมธรรม์เดียว ทั้งในส่วนความคุ้มครองชีวิต คุ้มครองเงินต้น เงินคืนแน่นอน พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบของเงินปันผล ต้องตรวจ และต้องแถลงสุขภาพ

ประกันชีวิต ทางเลือกใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการในรูปแบบกรมธรรม์เดียว ทั้งในส่วนความคุ้มครองชีวิต คุ้มครองเงินต้น เงินคืนแน่นอน พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบของเงินปันผล ต้องตรวจ และต้องแถลงสุขภาพ

ประกันออมทรัพย์ได้ครบ จบ ไม่มีเสีย ทางเลือกใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการในรูปแบบกรมธรรม์เดียว ทั้งในส่วนความคุ้มครองชีวิต คุ้มครองเงินต้น เงินคืนแน่นอน พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบของเงินปันผล ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ ทางเลือกในการออมที่ใช่ เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น ในยุคดอกเบี้ยต่ำ ออมสั้น จ่ายคืนไว ได้คืนคุ้ม การันตีเงินคืนทุกปี พร้อมโอกาสรับเงินปันผลเพิ่มขึ้น พร้อมคุ้มครองชีวิต ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ