ไทยประกันชีวิต ธนทวี 15/8 (1) ให้อุ่นใจกันไปยาวๆ ได้รับทั้งเงินก้อนและความคุ้มครองนาน 15 ปี จ่ายเบี้ยประกันภัย​ สั้นแค่ 8 ปี ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท
 
แผนออมเงินสำหรับอนาคต รับเงินคืนทุกปี...ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป พร้อมสิทธิลดหย่อนภาษี
 

จุดเด่นของแบบประกัน

"สร้างแผนออมเงินที่ดี รับผลตอบแทนแน่นอน พร้อมคุ้มครองตลอดสัญญา"
รับเงินคืนทุกปี ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป
คุ้มครองชีวิต 15 ปี โดยชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 8 ปี
สร้างสวัสดิการให้ครอบคลุม ด้วยสัญญาเพิ่มเติม เพื่อเป็นเงินสำรองที่เตรียมไว้สำหรับแผนการต่างๆ
เบี้ยประกันชีวิตลดหย่อนภาษีได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
มีส่วนลดเบี้ยประกันภัย กรณีจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร

 ผู้ที่ต้องการมีหลักประกันที่มั่นคงในชีวิต
 ผู้ที่ต้องการมีเงินเก็บและได้รับความคุ้มครองชีวิต
 ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี
 

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

 ผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิต
  • รับเงินคืนทุกปีตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2-14 ปีละ 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 
  • ครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 210% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (3)
 ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต (2)
  • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-3 รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 4 รับ 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 5 รับ 140% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 6 รับ 160% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 7 รับ 180% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 8-15 รับ 210% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
หมายเหตุ
(1)ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
(2)กรณีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย หรือเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) หักด้วยผลประโยชน์เงินคืนระหว่างสัญญาที่ได้รับแล้วทั้งหมด มีจำนวนมากกว่าผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเท่ากับจำนวนที่มากกว่าให้แก่ผู้รับประโยชน์
(3)กรณี 100.5% ของเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่รวมเบี้ยประกันภัย สัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) หักด้วยผลประโยชน์เงินคืนระหว่างสัญญาที่ได้รับแล้วทั้งหมด มีจำนวนมากกว่าเงินครบกำหนด สัญญาข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินครบกำหนดสัญญาเท่ากับจำนวนที่มากกว่าให้แก่ผู้เอาประกันภัย

 

ตัวอย่างผลประโยชน์ความคุ้มครอง ไทยประกันชีวิต ธนทวี 15/8 (1) ทุนประกัน 1 ล้านบาท

ตัวอย่างผลประโยชน์ความคุ้มครอง ไทยประกันชีวิต ธนทวี 15/8 (1) ทุนประกัน 1 แสนบาท

 

สนใจแบบประกันนี้ โทร  094-746-5939
หรือฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

 กรอกข้อมูล สนใจทำประกันชีวิต

ผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

ประกันออมสุดคุ้ม แผนออมเงิน...สั้น สร้างความมั่งคั่งให้ตนเองและครอบครัว ให้เงินคืนแน่นอน มีเงินก้อน ไม่ตรวจ และไม่แถลงสุขภาพ

ไทยประกันชีวิต Life FIT ประกันชีวิตสำหรับคนเฮลท์ตี้ ประกันชีวิตที่สายสุขภาพ ต้องตกหลุมรัก เพราะแค่คุณยิ่งฟิตก็ยิ่งคุ้ม

"แอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต" เพื่อนคู่คิด ดูแลชีวิตครบ ให้ลูกค้าไทยประกันชีวิตสะดวกขึ้น ง่ายขึ้น แบบ New Normal

ประกันชีวิต ทางเลือกใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการในรูปแบบกรมธรรม์เดียว ทั้งในส่วนความคุ้มครองชีวิต คุ้มครองเงินต้น เงินคืนแน่นอน พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบของเงินปันผล ต้องตรวจ และต้องแถลงสุขภาพ