ไทยประกันชีวิต ธนทวี 15/8 (1) ให้อุ่นใจกันไปยาวๆ ได้รับทั้งเงินก้อนและความคุ้มครองนาน 15 ปี จ่ายเบี้ยประกันภัย​ สั้นแค่ 8 ปี ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท
 
แผนออมเงินสำหรับอนาคต รับเงินคืนทุกปี...ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป พร้อมสิทธิลดหย่อนภาษี
 

จุดเด่นของแบบประกัน

"สร้างแผนออมเงินที่ดี รับผลตอบแทนแน่นอน พร้อมคุ้มครองตลอดสัญญา"
รับเงินคืนทุกปี ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป
คุ้มครองชีวิต 15 ปี โดยชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 8 ปี
สร้างสวัสดิการให้ครอบคลุม ด้วยสัญญาเพิ่มเติม เพื่อเป็นเงินสำรองที่เตรียมไว้สำหรับแผนการต่างๆ
เบี้ยประกันชีวิตลดหย่อนภาษีได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
มีส่วนลดเบี้ยประกันภัย กรณีจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร

 ผู้ที่ต้องการมีหลักประกันที่มั่นคงในชีวิต
 ผู้ที่ต้องการมีเงินเก็บและได้รับความคุ้มครองชีวิต
 ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี
 

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

 ผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิต
  • รับเงินคืนทุกปีตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2-14 ปีละ 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 
  • ครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 210% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (3)
 ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต (2)
  • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-3 รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 4 รับ 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 5 รับ 140% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 6 รับ 160% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 7 รับ 180% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 8-15 รับ 210% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
หมายเหตุ
(1)ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
(2)กรณีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย หรือเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) หักด้วยผลประโยชน์เงินคืนระหว่างสัญญาที่ได้รับแล้วทั้งหมด มีจำนวนมากกว่าผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเท่ากับจำนวนที่มากกว่าให้แก่ผู้รับประโยชน์
(3)กรณี 100.5% ของเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่รวมเบี้ยประกันภัย สัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) หักด้วยผลประโยชน์เงินคืนระหว่างสัญญาที่ได้รับแล้วทั้งหมด มีจำนวนมากกว่าเงินครบกำหนด สัญญาข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินครบกำหนดสัญญาเท่ากับจำนวนที่มากกว่าให้แก่ผู้เอาประกันภัย

 

ตัวอย่างผลประโยชน์ความคุ้มครอง ไทยประกันชีวิต ธนทวี 15/8 (1) ทุนประกัน 1 ล้านบาท

ตัวอย่างผลประโยชน์ความคุ้มครอง ไทยประกันชีวิต ธนทวี 15/8 (1) ทุนประกัน 1 แสนบาท

 

สนใจแบบประกันนี้ โทร  094-746-5939
หรือฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

 กรอกข้อมูล สนใจทำประกันชีวิต

ผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

ประกันชีวิต ทางเลือกใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการในรูปแบบกรมธรรม์เดียว ทั้งในส่วนความคุ้มครองชีวิต คุ้มครองเงินต้น เงินคืนแน่นอน พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบของเงินปันผล ต้องตรวจ และต้องแถลงสุขภาพ

ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ ทางเลือกในการออมที่ใช่ เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น ในยุคดอกเบี้ยต่ำ ออมสั้น จ่ายคืนไว ได้คืนคุ้ม การันตีเงินคืนทุกปี พร้อมโอกาสรับเงินปันผลเพิ่มขึ้น พร้อมคุ้มครองชีวิต ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

ไทยประกันชีวิต แนะลูกค้าใช้สิทธิลดหย่อนภาษีปี 63 สามารถยื่น Consent Form ผ่านแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต ได้สะดวกรวดเร็ว

สะดวกสุดๆ ขอบอกเลย เพราะตอนนี้ดาวน์โหลดหนังสือรับรองชำระเบี้ยฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ง่ายๆ แล้วนะ ไม่ต้องกรอกเอกสาร ไม่ต้องไปสาขาให้เสียเวลาเลย!!!