รับสมัคร

ตัวแทนไทยประกันชีวิต
และที่ปรึกษาทางการเงิน

เข้าสู่สมาชิก SMART Agent Group 
แนะนำสินค้าการเงินการลงทุน
และประกันชีวิต
  1. ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต
  2. เงินเก็บออม และการลงทุน
  3. การบริหารภาษีทั้งบุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล
  
จะทำเป็นแบบ Part Time / Full Time ก็เลือกได้
 มีระบบการ Training เรื่องการเงินและการวางแผนการเงิน ไม่ต้องกังวล ว่าไม่มีความรู้พื้นฐานด้านการเงิน ขอเพียงตั้งใจและใฝ่รู้
 
 มีระบบพี่เลี้ยง support ทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่าย พัฒนาตนเอง ทั้งเรื่องงานขาย การวางแผนการเงิน การสร้างทีม
 
 ไม่มีเพดานเงินเดือน
 ขึ้นตำแหน่งตามผลงาน ไม่ใช่อายุงาน
 อิสระกับจัดการเวลาทำงาน
 โบนัส 
 ท่องเที่ยวต่างประเทศปีละหลายหน
 

 โอกาสก้าวหน้าของคนรุ่นใหม่ รายได้ไม่จำกัด
ลองเปิดโอกาสให้ตัวคุณเอง 

กรุณากรอกข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

 กรอกข้อมูลสมัครตัวแทน

อ้างอิง : เพจ SMART Agent Group