การซื้อประกันชีวิต ไม่ได้เป็นภาระ แต่เป็นการซื้อเครื่องมือช่วยแบ่งเบาภาระ ในอนาคต

ถึงจะบอกว่าเบี้ยประกันเป็นภาระ แต่ถ้าเทียบกับค่าใช้จ่ายจากเหตุไม่คาดฝันแล้ว เบี้ยประกันถือว่าเบากว่ามาก ๆ